Ostali dokumenti

Financijski plan za 2022. godinuFinancijski plan za 2022. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječanj – 30. lipanj 2021.


Prorac (38) knjižnica, siječanj-lipanj 2021.Financijski izvještaj za 2020. godinu


BILJEŠKE 2020Financijski izvještaj 1.1. -30.9. 2020.Prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu, objava Financijski plan za 2020. godinu

Plan i program rada za 2019. godinu