Odjeli

Poslovanje knjižnice organizirano je i odvija se u odjelima te ona ima:

  • Dječji odjel,
  • Odjel za mladež,
  • Stručno-znanstveni odjel,
  • Čitaonicu i
  • Zavičajnu zbirku (od 1960. godine)