Članstvo i posudba

 • Usluge knjižnice mogu koristiti samo članovi knjižnice.Član knjižnice može biti svaki
 • građanin s prebivalištem u Otočcu, Vrhovinama i Brinju.
 • Članstvo traje godinu dana od dana upisa, a za upis u članstvo naplaćuje se članarina.
 • Istekom roka iz prethodnog stavka, korisnik obnavlja upis  ili mu prestaje članstvo u knjižnici.
 • Knjige se mogu zadržati 28 dana nakon čega se plaća zakasnina po knjizi i po danu.
 • Rok posudbe knjiga može se produžiti i to osobno u knjižnici  ili telefonski.
 • Najviše se istodobno mogu posuditi 3 jedinice građe.
 • Članovi mogu telefonski ili osobno u knjižnici rezervirati sve publikacije namijenjene posudbi, a rezerviranu građu preuzeti u roku od 24 sata.
 • Građa zavičajne i referentne zbirke (enciklopedije, rječnici, leksikoni, bibliografije) te novine i časopisi ne posuđuju se – koriste se samo u knjižnici.
 • Samo u knjižnici koristi se i stručna građa koja se može međuknjižničnom posudbom posuditi iz drugih knjižnica, a troškove poštanske dostave građe plaća korisnik.
 • Zahtjev za međuknjižničnu posudbu podnosi se osobno u knjižnici, elektroničkom poštom, faksom ili poštom, a u zahtjevu se moraju navesti podaci o jedinici građe koja se posuđuje (ime i  prezime autora ili urednika  knjige/ časopisa/članka, naslov, godina izdanja, izdavač, mjesto izdanja).
 • Oštećena ili izgubljena građa nadoknađuje se odgovarajućom zamjenom ili novčanom naknadom.