Opći podaci

Javna ustanova „Narodna knjižnica Otočac“ je ustanova čija je zadaća zadovoljavanje kulturno-obrazovnih i informacijskih potreba građana te promicanje čitanja i svih oblika kulturnog rada i djelovanja, a u cilju unapređivanja ukupnog društvenog života grada Otočca.

Djeluje u zgradi Multimedijalnog centra u Otočcu u prostoru površine 460 m2.

Knjižni fond čini 19500 jedinica građe koje su do kraja 2014. godine obrađene u računalnom programu Metelwin te 46 sv. periodike. Posjeduje i 87 jedinica AV građe.

Do kraja 2014. godine zabilježeno je preko 650 članova.

Ukoliko do nas dolazite vozilom, možete koristiti i drugi ulaz sa stražnje strane zgrade.