Javna nabava

Plan nabave za 2023. godinu
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog pRegistar ugovora-narudžbenica za 2020. godinuPlan nabave za 2021. godinu
Registar ugovora